BQ Broker

BQ Broker är en marknadsplats för handel i värdepapper utanför börser och MTF:er. Detta sker primärt genom att förmedla köp- och säljintressen mellan värdepappersinstitut, vilka i sin tur avslutar affärerna sinsemellan.

BQ Broker är ett varumärke som ägs av beQuoted.

Värdepapperstillstånd

beQuoted AB (556589-0919) är anknutet ombud till värdepappersbolaget Alpcot AB (556963–4180) enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Ombudskapet är registrerat hos Bolagsverket och Alpcot AB står under Finansinspektionens tillsyn.

I egenskap av anknutet ombud får beQuoted AB ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument inom ramen för Alpcot AB:s värdepapperstillstånd.

Alpcot AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som beQuoted AB, genom sin verksamhet i egenskap av anknutet ombud, uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en kund i samband med utförande av ovanstående investeringstjänster.

Eventuella klagomål anmäls till klagomålsansvarig hos Alpcot AB.

Läs mer på Alpcots hemsida.

Notera de allmänna villkoren beQuoteds servicevillkor.

Öppettider

Köp- och säljintressen tas emot mellan kl 9.00 och 17.00.

Kontakt

E-post: [email protected]

Telefon: 070-200 60 48