För bolag

Möjliggör handel i bolagets aktier

Tack vare OTC-listan kan bolaget erbjuda handel i aktierna till sina aktieägare.

Förutsättningar

Publikt aktiebolag

Avstämningsbolag med aktieboken hos Euroclear

Avtal

Genom att ingå avtal med BQ Broker kan handeln inledas. BQ Broker är ett varumärke som ägs av beQuoted. Som en första del av processen genomförs en lättare due dilligence för att säkerställa att bolaget har en giltig styrelse, rapportering m.m.

Ansökan

Om du önskar ansluta ditt bolag börja med att mejla till [email protected].